Technologické centrum Praha

Echo 5-6 / 2022

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.09.2022 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 5-6 / 2022

Echo 5-6 / 2022

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

Dvojčíslo Echa se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu o organizaci konference, ale zejména o návazných aktivitách na národní i mezinárodní úrovni. Nechybějí ani zajímavé analýzy, např. jaký vliv má spolupráce států EU s TOP 15 britskými univerzitami či využití parity kupní síly jako alternativního finančního ukazatele pro hodnocení účasti zemí EU v RP. Projektoví manažeři určitě přivítají, že v Česku byla ustavena Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., (CZARMA), která bude sdružovat a propojovat manažery administrátory ve vědě a výzkumu – nejen o její první schůzi informuje toto dvojčíslo.

Listovací verze:

Echo 5-6 aglicky.png

 

REDAKCE DOPORUČUJE:

Naďa Koníčková - POZNAMENEJTE SI DATUM KONFERENCE ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM 2023 (Naďa Koníčková)

- Michaela Vlková - SYNERGIE V EVROPSKÉM FINANCOVÁNÍ VaI

- Naďa Witzanyová - MILNÍKY BUDOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR SE ZAMĚŘENÍM NA ORGANIZACE ERIC 

Lenka Chvojková - KVALITNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ JE KLÍČEM K ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU: PROFESE VÝZKUMNÝCH MANAŽERŮ A ADMINISTRÁTORŮ JIŽ UZNÁVANÁ V ČESKÉ REPUBLICE 

Jana Čejková - NABÍZÍ MISE ZAMĚŘENÁ NA OBNOVU OCEÁNŮ A VOD PŘÍLEŽITOSTI I PRO ČESKÉ ÚČASTNÍKY?

Michal Hlavačka - PRINCIP „VÝZNAMNĚ NEŠKODIT“ V PROGRAMU HORIZONT EVROPA 

Daniel Frank - ERA NEBO HERA? PROGRAM HORIZONT EVROPA BEZ UK? ANEB JAK BRITSKÉ UNIVERZITY POMÁHAJÍ ZVYŠOVAT KVALITU PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ A ÚSPĚŠNOST ZEMÍ V FPS 

Jiří Vaněček, Daniel Frank - VZNIKAJÍ V PROGRAMU ERC-CZ STEJNĚ KVALITNÍ PUBLIKACEJAKO V ERC PROJEKTECH 7. RP A PROGRAMU H2020 ŘEŠENÝCH V ČESKÝCH INSTITUCÍCH? 

Vladimír Vojtěch, Daniel Frank - PARITA KUPNÍ SÍLY JAKO ALTERNATIVNÍ FINANČNÍ UKAZATEL PRO HODNOCENÍ ÚČASTI V PROGRAMU HORIZONT 2020 A DALŠÍCH RP