Technologické centrum Praha

Autorská práva

...známe cenu myšlenky

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.tc.cz je Technologické centrum Praha se sídlem Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.tc.cz/, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.