Technologické centrum Praha

Úspěšné příběhy

...známe cenu myšlenky

Úspěšné příběhy Technologického centra Praha představují výběr výsledků, kterých jsme dosáhli při své práci. Některé z nich vznikly jako samostatný výsledek naší práce, jiné ve spolupráci s dalšími organizacemi, nebo jsme k jejich vzniku přispěli svojí informační a konzultační činností.

Konkrétní příklady najdete na webových stránkách našich oddělení: