Technologické centrum Praha

Oznámení

...známe cenu myšlenky

Ochrana oznamovatelů v Technologickém centru Praha

Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází
v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). 
Celý text směrnice je k dispozici na tomto odkazu.