Technologické centrum Praha

Prohlášení o přístupnosti

...známe cenu myšlenky

Prohlášení o přístupnosti

Stránky respektují pravidla přístupného webu podle metodiky WCAG 2.0, stupeň A.

OBSAH STRÁNEK JE NEZÁVISLÝ NA VÝSTUPNÍM ZAŘÍZENÍ

Obsahová stránka prezentace je vytvořena v XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2, částečně CSS3. Vizuálně správné, identické zobrazení stránek je garantováno v prohlížečích: MSIE verze 7 a vyšší, Firefox verze 3 a vyšší, Google Chrome verze 5.0 a vyšší a Safari verze 4 a vyšší.

Funkčně a obsahově správně se stránky zobrazují také ve všech ostatních používaných prohlížečích a výstupních zařízeních.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Pokud narazíte na jakékoli problémy s funkčností nebo přístupností obsahu tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu na adrese blstakova@tc.cz , případně bostl@tc.cz .