Technologické centrum Praha

Echo 1-2 / 2022

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 12.04.2022 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 1-2 / 2022

Echo 1-2 / 2022

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

První dvojčíslo časopisu ECHO v roce 2022 obsahuje mimo jiné příspěvky související
s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kde jednou z priorit je téma rozvoje ERA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur.

Značná část obsahu tohoto vydání je věnována tzv. horizontálním oblastem (financování, otevřená věda, gender či etika), které tvoří nedílnou součást agendy při řešení projektů.

Listovací verze zde.

Echo_1-2_2022_listovací.jpg

 

REDAKCE DOPORUČUJE:

 

 • Daniel Frank: ČR nastínila priority předsednictví radě EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • Naděžda Witzanyová, Carlo Rizzuto: The Work of the EGERIC Working Group as a Step towards CZ PRES 2022, Práce nezávislé expertní skupiny EGERIC
 • Jana Čejková: Otevřený přístup k výzkumným infrastrukturám společného výzkumného střediska je tu i pro Vás
 • Milena Lojková: Interview with Anna Panagopoulou on the Hop On Facility, a Brand-New Element of the Widening Package, Rozhovor s Annou Panagopoulou o novém nástroji Hop On, zbrusu novém prvku widening balíčku
 • Jiří Vaněček, Daniel Frank: Čím se liší nejcitovanější české publikace od českého průměru? Stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců
 • Lenka Chvojková: Zjednodušování rámcových programů EU: politická proklamace, nebo realita v programu Horizont Evropa?
 • Michaela Mlíčková Jelínková: Rozhovor s Idou Součkovou Olšovou a Lenkou Chvojkovou o nové platformě pro spolupráci CZARMA
 • Milena Lojková: Rozhovor s Pavlínou Pancovou Šimkovou o projektovém řízení evropských výzkumných a inovačních projektů
 • Milena Lojková: Rozhovor s Karolínou Neuvirtovou o auditech projektů v Horizontu 2020 s výhledem na audity v programu Horizont Evropa
 • Jiří Kotouček: Zapojení třetích zemí do rámcového programu Horizont Evropa
 • Jiří Marek, Jiří Kotouček: Otevřená věda v rámcovém programu Horizont Evropa
 • Aneta Kašlíková: Genderová rovnost je průřezovou evropskou prioritou
 • Eva Hillerová: Etika v programu Horizont Evropa
 • Petr Solil: Centrum excelence BIOCEV: Špičkovým výzkumem zachraňovat lidské životy
 • Vladimír Albrecht: Rozhovor s Kateřinou Rohlenovou nejen o získání grantu Evropské výzkumné rady (ERC)