Technologické centrum Praha

Rozvoj podnikání

...známe cenu myšlenky

Rozvoj podnikání

Rozvoj podnikání

Hlavní činností oddělení je všestranná podpora rozvoje podnikání, inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem, především malých a středních podniků. Poskytujeme konzultační, poradenské, vzdělávací a další expertní služby, jejichž přehled je uveden níže a detailní popis na specializovaném webu oddělení – www.tc.cz/orp. Stěžejní aktivitou oddělení je poskytování služeb v rámci mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network – www.een.cz

 

 

Nosnými aktivitami oddělení jsou:

PODPORA MEZINÁRODNÍ TECHNOLOGICKÉ A VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCE A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Koordinujeme poskytování služeb mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v České republice. Prostřednictvím této sítě pomáháme nalézt českým firmám partnery pro mezinárodní obchodní, technologickou či výzkumnou spolupráci. Využíváme k tomu mezinárodní databáze nabídek a poptávek, účasti na mezinárodních kooperačních setkáních firem a na zahraničních veletrzích.

Jsme zapojeni do projektu ESA Technology Broker, který podporuje transfer technologií z vesmírného programu Evropské kosmické agentury (European Space Agency – ESA) do pozemních aplikací. Web projektu zde.

PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Sledujeme širokou nabídku poradenství v oblasti grantových programů na národní a evropské úrovni a dalších příležitostí pro financování rozvoje a inovací ve firmách. Na základě analýzy potřeb najdeme klientským firmám vhodné zdroje financování a v roli mentorů pomůžeme vhodně definovat projektový záměr a firmy provedeme procesem přípravy projektové žádosti.

ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU FIREM

Pomocí strukturovaného rozhovoru vyhodnotíme pro klientské firmy jejich inovační kapacity a potenciál, identifikujeme inovační příležitosti a naplánujeme kroky, které povedou k lepšímu řízení inovací ve firmě. Naši mentoři pomáhají majitelům a ředitelům firem podívat se na firmu jinou perspektivou, s potřebným odstupem a nadhledem a vytvářejí prostor pro formulování či revizi firemní strategie.

MENTORINGOVÝ PROGRAM „SCALE-UP YOUR BUSINESS“

Mentoringový program je určen mladým, technologicky orientovaným, inovativním firmám, které mají ambici vyrůst v mezinárodním měřítku. Program kombinuje vzdělávání, sdílení zkušeností a špičkové poradenství na míru, připravuje firmy na jednání s investory a poskytuje firmám důležitou zpětnou vazbu k podnikatelskému záměru, potřebné informace a kontakty pro úspěšný růst a expanzi na zahraniční trhy.

AKCELERAČNÍ PROGRAM „BUSINESSRUNWAY“

Pomocí akceleračního programu nabízíme vybraným technologickým firmám prostory v budově TC s veškerým administrativním zázemím (vybavené kanceláře, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.) a plným manažerským a odborným poradenstvím.

PORADENSTVÍ K OCHRANĚ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Nabízíme bezplatné poradenství týkající se zásadních otázek ochrany a uplatňování práv z duševního vlastnictví, a to zejména ve vztahu k technickým a průmyslovým inovacím.

PORADENSTVÍ K DIGITALIZACI PODNIKŮ

Postupně rozšiřujeme nabídku služeb podpory rychle se rozvíjející digitalizace v klientských firmách. Poskytujeme specializované služby ve spolupráci s dalšími odbornými partnery. Jedná se zejména o posuzování digitálních kapacit firem a plánovaní dalšího rozvoje využívání digitálních technologií.

orp.tc.cz