Technologické centrum Praha

Ergo, roč. 18, č. 2 - listopad 2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 05.12.2023 Typ publikace: Ergo ISSN: 1802-2170

Ergo, roč. 18, č. 2 - listopad 2023

Ergo, roč. 18, č. 2 - listopad 2023

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

"Jak přispět k tomu, aby výzkum a vývoj do budoucna obstál v konkurenci s dalšími veřejnými službami? Důležité je soustavně prokazovat přínosy výzkumných a inovačních aktivit pro rozvoj české ekonomiky a společnosti a prezentovat konkrétní příklady a trajektorie, jak se veřejné investice do výzkumu a vývoje státu a české společnosti vrací ve formě kvalifikovaných lidí, prosperujících podniků, kvalitnější zdravotní péče, udržitelného životního prostředí, větší bezpečnosti a sociální soudržnosti či vyšší kvality veřejných služeb. K tomu je potřeba, aby byl posílen důraz na hodnocení socioekonomických dopadů státních intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Praxe a zahraniční zkušenosti ukazují, že je zpravidla velmi obtížné identifikovat jednoznačné příčinné souvislosti mezi jednotlivými výzkumnými aktivitami a jejich společenskými či ekonomickými přínosy. Přesto je účelné na konkrétních srozumitelných příkladech demonstrovat, jak výsledky výzkumu a vývoje přispěly ke zlepšení v různých dimenzích kvality života." Michal Pazour, editorial

Právě dílčím pohledům na hodnocení společenských, ekonomických a dalších dopadů podpory výzkumu se věnuje toto vydání Erga:

  • Vladislav Čadil: Dopady programu Eurostars 2 na podpořené podniky z České republiky
  • Inka Vaverková: Hodnocení socioekonomických dopadů výzkumných infrastruktur v ČR