Technologické centrum Praha

Ergo, roč. 18, č. 1 - červenec 2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.07.2023 Typ publikace: Ergo ISSN: 1802-2170

Ergo, roč. 18, č. 1 - červenec 2023

Ergo, roč. 18, č. 1 - červenec 2023

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

V úvodníku pro první číslo Erga v roce 2023 se Michal Pazour zamýšlí nad důležitostí zaměření se na mise, jež jsou akcentovány jako velmi dobrý přístup pro řešení výzkumné a inovační politiky v současné dynamické době. Mise jsou součástí evropské i národní politiky některých zemí (např. Německa, Rakouska, Velké Británie či Nizozemska):

..." Česko má nyní unikátní příležitost připojit se k těmto progresivním zemím a stanovit si mise ve formě konkrétních měřitelných cílů a strategicky orientovat své investiční priority na řešení naléhavých společenských výzev. Prostor je k tomu při přípravě nových Národních priorit orientovaného výzkumu, které by se nově měly soustředit na řešení výzev v oblastech dopadů změny klimatu, demografických změn, energetické transformace, technologických změn a jejich dopadů na společnost a v neposlední řadě v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany demokracie. Vedle strategického zaměření však bude důležitým krokem nastavení mechanismů pro koordinaci různých zdrojů (veřejných i soukromých) a nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací a zajištění jejich konzistentní implementace tak, aby jako doposud nedocházelo pouze k deklaratornímu vykazování příspěvku podpory k naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu. "....

Přejeme vám příjemné čtení jak celého úvodníku, tak tří odborných článků v tomto vydání Erga.

  • Martin Faťun, Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák: Mezinárodní porovnání publikační a patentové aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Tomáš Ratinger, Iva Vančurová, Ondřej Pecha, Lenka Hebáková, Lukáš Zagata, Jiří Hrabák: COVID-19 pandemic boost to digitisation of the Czech society
  • Aleš Vlk, Matej Kliman: Co přináší nová pravidla veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací?