Technologické centrum Praha

Infoden a Workshop EOSC - prezentace

...známe cenu myšlenky

Infoden a Workshop EOSC - prezentace

11.12.2019

Infoden a Workshop EOSC - prezentace

Soubory:

Technologické centrum AV ČR uspořádalo ve dnech 2. – 3. prosince 2019 Informační den a Workshop k European Open Science Cloud (EOSC) za účasti zástupců Evropské komise, MŠMT, sekretariátu EOSC a českých účastníků projektů. Během setkání byl diskutován jak stav implementace EOSC na evropské úrovni, tak i účast českých organizací v evropských projektech, kterými se EOSC realizuje. Účastníci setkání se shodli na nutnosti pokračování takovéto diskuse i během nadcházejícího roku.

Prezentace z obou dnů jsou ke stažení v přiložených souborech níže.

P. Ocón Garcés, DG RTD EC S. Kontro, EOSC secretariat