Technologické centrum Praha

Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti HZS ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 01.09.2022 Typ publikace: Ostatní

Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti HZS ČR

Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti HZS ČR

Soubory:

Články ke stažení:

Technologické centrum AV ČR v srpnu dokončilo řešení projektu Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) financovaného z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020. Výstupy projektu budou sloužit k efektivnějšímu strategickému plánování rozvoje HZS ČR tak, že pomohou identifikovat, jaké pravděpodobné směry
v technologickém vývoji budou klíčové pro zvyšování efektivity HZS ČR, a které trendy budou mít zásadní vliv na změnu vnějšího prostředí, ve kterém HZS ČR realizuje své aktivity.