Technologické centrum Praha

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor 2

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.06.2021 Typ publikace: Studie

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor 2

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor 2

Soubory:

Články ke stažení:

Studie Typologie výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných zdrojů a typologie podniků je druhou souhrnnou výzkumnou zprávou vypracovanou vrámci projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor (zkráceně Dopady), podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA. Projekt řeší Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Podnikohospodářskou fakultou VŠE v Praze.

Zpráva přináší poznatky získané při řešení třetí a čtvrté etapy projektu. Cílem těchto etap bylo:
1. zjistit, jaké typy projektů podnikového výzkumu a vývoje (VaV) a podniků byly podpořeny programy podpory podnikového VaV (tj. programy implementovanými MPO, TA ČR, MZe a programy mezinárodní spolupráce MŠMT),
2. na základě dotazníkového šetření zjistit bližší charakteristiky těchto podniků v oblasti jejich strategií výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a následně vytvořit souhrnnou typologii podpořených podniků.