Technologické centrum Praha

Program Horizont Evropa byl zahájen

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 17.04.2021 Typ publikace: Články v externích časopisech

Program Horizont Evropa byl zahájen

Program Horizont Evropa byl zahájen

Články ke stažení:

Vyšlo první letošní číslo magazínu Echo, v jehož úvodníku se šéfredaktor magazínu Vladimír Albrecht zamýšlí nad programem Horizont Evropa, na jehož podobu má nemalý vliv stále aktuální pandemie, ale také například klimatická změna.

V pořadí již 9. rámcový program Horizont Evropa (HE) byl zahájen! Nemělo však toto oznámení končit spíše otazníkem než vykřičníkem? Procházíme velmi složitým obdobím (pandemie covidu-19, brexit, klimatická změna nutící k radikálnímu obratu ke klimaticky neutrální Evropě atd.), což ovlivňuje původně zamýšlené priority, takže v dubnu, kdy vychází nové číslo Echa, místo plejády výzev k předkládání projektů, která byla typická pro začátek předchozích rámcových programů, jsou pro předkládání projektů otevřeny pouze dvě výzvy Evropské výzkumné rady a dvě výzvy z oblasti inovací.

Samotný rozpočet HE byl stanoven na 95,5 mld. €, k němuž dospěly orgány EU teprve
11. prosince 2020, tedy necelý měsíc před plánovaným zahájením tohoto programu. Jakkoli se třípilířová struktura HE už dva roky nemění a shoda je na prioritách v jednotlivých pilířích, detailní rozpočet HE Evropská komise dodnes neuveřejnila. Pracovní programy jednotlivých priorit struktury HE vycházejí ze Strategického plánu pro období 2021–2024, který byl přijat 15. března, a na internetu zatím kolují jen návrhy těchto pracovních programů (definitivní verze zpřístupní Komise až v dubnu či květnu).

Přes všechna tato zpoždění Technologické centrum AV ČR (oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum) uspořádalo ve dnech 8.–11. 3 on-line kampaň „Zapojte se do programu HE“, která měla velkou odezvu. Přitáhla pozornost více než 650 účastníků, kteří v diskusi s národními kontaktními pracovníky měli příležitost seznámit se s problematikou HE – viz článek N. Koníčkové v úvodní rubrice Stalo se... 
Aktuální číslo Echa nabízí čtenáři podrobnější vhled do dvou klastrů druhého pilíře HE. Jde o Klastr 4 – digitalizace, průmysl a vesmír a Klastr 6 – potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí. Z názvu obou klastrů je patrné, že jejich tematická portfolia budou velice široká, české týmy tedy budou mít velmi rozmanité příležitosti k zapojení do řešení projektů HE....

Celý text článku Vladimíra Albrechta je publikován na webu vedavyzkum.cz

Příspěvek je upravenou verzí úvodníku prvního letošního vydání magazínu Echo.