Technologické centrum Praha

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 11.12.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Soubory:

Články ke stažení:

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvýjí nový nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využítí, vzniká celá řada otázek spojených
s designem produktu, strategií jeho komercializace, definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bez zásadních problémů.

Na druhou stranu, ty firmy, kterým se to podaří, obvykle významným způsobem posílí svou konkurenceschopnost a pozici na trhu. A to je přesně důvod, proč se celá řada podpůrných programů (regionálních, národních i mezinárodních), financovaných z veřejných prostředků, zaměřuje na podporu firem v této fázi s cílem zvýšit pravděpodobnost jejich dalšího úspěšnéh rozvoje.

Celý text článku Petra Hladíka a Silvie Jiráskové v čísle 11-12/2020 MM průmyslového spektra naleznete na tomto odkazu nebo v příloze níže, viz elektronická verze.