Technologické centrum Praha

Účast ČR v soutěžích o granty ERC: Strategická doporučení pro podporu žadatelů ...

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 02.11.2020 Typ publikace: Ostatní

Účast ČR v soutěžích o granty ERC: Strategická doporučení pro podporu žadatelů ...

Účast ČR v soutěžích o granty ERC: Strategická doporučení pro podporu žadatelů ...

Soubory:

Články ke stažení:

Na základě dlouholeté spolupráce s Univerzitou Karlovou, resp. prof. Zdeňkem Strakošem
v podporování žadatelů o prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC) byl vydán společný dokument Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni. 

Počet získaných grantů ERC je v Evropě i mimo ni uznáván za určité měřítko kvality výzkumu a grant je považován za prestižní ocenění výzkumníka.
Technologické centrum AV ČR z pozice národního kontaktu pro rámcové programy EU, v tomto případě pro pilíř Vynikající věda RP Horizont 2020 oblasti grantů Evropské výzkumné rady (ERC), poskytuje ucelený program poradenství při podávání žádostí o granty ERC. Jsme přesvědčení, že vzniklý dokument podá žadatelům informaci jak se orientovat  při podávání žádosti, podá přehled o součásném stavu úspěšnosti ve srovnání s ostatními zeměmi a bude badatele k podání žádosti motivovat.