Technologické centrum Praha

Pomocná ruka českým podnikům

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.06.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Pomocná ruka českým podnikům

Pomocná ruka českým podnikům

Soubory:

Články ke stažení:

V době dokončování tohoto článku se zdá, že v České republice doznívá první vlna covid-19 a dochází
k postupnému rozvolňování restriktivních opatření, která zmírňovala zdravotní dopady pandemie na českou populaci. Česká republika patří naštěstí k těm zemím, které byly ušetřeny drastických statistik nakažených
s vážným, či dokonce fatálním průběhem onemocnění, ale to vůbec neznamená, že pandemie společně
s vládními protiopatřeními nebude mít v řadě českých podniků ekonomicky a organizačně velmi negativní důsledky a že cesta ke znovunastartování širokého spektra českých podniků i ekonomiky jako celku nebude dlouhá a trnitá.

......................Technologické centrum AV ČR jako jeden ze šesti českých partnerů sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network nabízí podporu malým a středním podnikům jednak při komercializaci jimi vlastněné technologie díky využití rozsáhlé online databáze nabídek a poptávek po technologiích, spolupráci nebo obchodním partnerství. Zájemci mohou v databázi bezplatně vyhledávat nebo nabízet své technologie nebo různé formy spolupráce, nebo naopak hledat vhodné řešení svých potřeb pro inovace svého podnikání, výzkum a vývoj, technologickou nebo obchodní spolupráci. V případě zájmu o vložení nabídky svého řešení nebo poptávky po vyhledání vhodného partnera doporučujeme kontaktovat zástupce sítě Enterprise Europe Network v regionu..........

Celý text článku naleznete v příloze níže, viz elektronická verze.

Autoři: Petr Hladík a kolektiv ORP.