Technologické centrum Praha

Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 05.03.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Soubory:

Články ke stažení:

Snížení potravinových ztrát, omezení plýtvání potravinami a předcházení vzniku potravinového odpadu je středem zájmu potravinové politiky České republiky
i ostatních stát Evropské unie.


V rámci evropského výzkumného projektu EU FUSIONS byla vypracována obecnější doporučení pro mapování a sledování potravinových ztrát ze sociálního, ekonomického a environmentálního pohledu. Cílem projektu RedPot je na tato doporučení navázat a navrhnout konkrétnější postup/národní metodiku pro analýzu a následnou redukci plýtvání ve veřejném stravování v ČR.

Ta by se v oblasti omezení plýtvání potravin a snížení potravinových ztrát měla stát odborným podkladem pro státní správu a politiky a jejich kvalifikované politické rozhodování a dále pro vybrané řetězce veřejného stravování.

Kolik se plýtvá jídlem?

Nutnou podmínkou pro metodické nastavení šetření bylo určení pracovní definice potravinového odpadu: za ten se považuje jakákoliv potravina a nepoživatelné části potravin, které nejsou zkonzumovány a neslouží jako potravina k další konzumaci lidí, nehledě na to, jak je tento odpad dále zužitkován nebo likvidován. Vedle toho zavádíme pojem potravinová ztráta v provozu, kdy je potravina vyřazena z dalšího zpracování nebo prodeje v daném provozu, avšak není nutně degradována na odpad.

Šetření mezi provozovnami rychlého stravování a jídelen mělo za cíl určit místa vzniku potravinových ztrát a odpadu a kvantifikovat je. Měření probíhalo ve 12 provozovnách 3 různých řetězců veřejného stravování. Šetření pokrylo různé typy provozoven, jejich místní usazení a struktury návštěvníků. Šetření probíhalo od počátku října 2018, v rozmezí 90 dnů.

Celý text článku autorů: Mgr. Lenka Hebáková, RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., PhD., Ing. Iva Vančurová si přečtěte, viz elektronická verze.