Technologické centrum Praha

Šíření, využití a komunikace projektů H2020

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 18.07.2018 Typ publikace: Edice Vademecum H2020

Šíření, využití a komunikace projektů H2020

Šíření, využití a komunikace projektů H2020

Soubory:

Články ke stažení:

Informační brožura zabývající se šířením, využitím a komunikací projektů H2020 vznikla ve spolupráci se španělskými NCP a nadací Fundación Botín s cílem rozšiřovat zkušenosti s psaním projektového návrhu H2020, konkrétně části věnované dopadu, i mezi české žadatele o granty. Publikace shrnuje požadavky a očekávání Evropské komise, reflektuje souvislosti mezi využitím, šířením a komunikací výsledků a nabízí více podnikatelský přístup k projektům H2020.

Publikace nabízí také konkrétní nástroje pro plánování výzkumného záměru. Některá doporučení obsažená v publikaci se týkají oblasti zdraví, nicméně z každého si lze odnést ponaučení i pro další témata projektů.

Brožura je ke stažení viz elektronická verze níže.