Technologické centrum Praha

Trendy v klíčových umožňujících technologiích

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.01.2020 Typ publikace: Studie

Trendy v klíčových umožňujících technologiích

Trendy v klíčových umožňujících technologiích

Soubory:

Články ke stažení:

Výzkumná zpráva je prvním výstupem projektu „Horizon scanning pro odpovědný výzkum a inovace“ (TL02000487), který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR
v rámci programu Éta.
Zpráva prezentuje výsledky analýzy strukturovaných a nestrukturovaných dat z velkého množství veřejně dostupných informačních zdrojů realizované za účelem identifikace technologických trendů a nově vznikajících technologií v oblastech tzv. klíčových umožňujících technologií (KETs).

K identifikaci trendů a vznikajících technologií bylo využito nově vytvořeného analytického nástroje, který účelně kombinuje různé metody text miningu s cílem vyhledat, strukturovat a filtrovat velké množství dokumentů. Tento nástroj byl aplikován na sadu informačních zdrojů pokrývajících výzkumné články, novinové články a odborné diskuse na sociálních sítích.
Výsledkem je identifikace 163 technologií seskupených do 39 vývojových trendů. Jedná se o první komplexní identifikaci technologických trendů v ČR založenou na systematické analýze rozsáhlého souboru světových informačních zdrojů.

Zpráva - viz elektronická verze níže.