Technologické centrum Praha

Účast ČR v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.02.2024 Typ publikace: Články v externích časopisech

Účast ČR v programu Horizont Evropa

Účast ČR v programu Horizont Evropa

Soubory:

Články ke stažení:

Článek V. Vojtěcha hodnotí tuzemskou podnikovou účast v první třetině programu HE (a navazuje tak na předchozí článek v IPTT č. 4/2022).

První třetina rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa je za námi a z hlediska tuzemské podnikové účasti docela úspěšně.

Podniky jsou nedílnou součástí systému výzkumu, vývoje a inovací a jejich výzkumné aktivity jsou podporovány celou řadou nástrojů, mezi něž patří i tuzemské programy, strukturální a investiční fondy EU, rámcový program EU pro výzkum a inovace či další evropské programy.

Předchozí příspěvek v čísle 4/2022 (Vojtěch 2022) hodnotil účast tuzemských podniků v rámcovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa ve výzvách končících v roce 2021, resp. na jaře 2022. Cílem tohoto příspěvku je navázat a představit čtenáři zapojení tuzemských podniků v delším období, které odpovídá první třetině programu (tzn. ve výzvách pro roky 2021, 2022 a první polovinu roku 2023), a přispět tak k monitoringu a hodnocení účasti ČR v programu Horizont Evropa.

Zdrojem dat pro tento příspěvek je neveřejná databáze Evropské komise eCORDA (databáze grantových dohod a účastníků) k 25. září 2023. Do hodnocení jsou zahrnuty podniky (v databázi evidovány jako tzv. „soukromé ziskové společnosti“), které nárokují fi nanční prostředky z rozpočtu programu prostřednictvím grantové dohody.

 

Celý text s obrázky je k dispozici v IP&TT příloze na str. 4 - 7.