Technologické centrum Praha

Echo č. 4-5/2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 06.11.2023 Typ publikace: Echo

Echo č. 4-5/2023

Echo č. 4-5/2023

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

Třetí vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů.  V prvním článku jsou uvedeny statistické výstupy dat Platformy inovační radar, které se týkají členských zemí EU a dalších vybraných evropských států. Zvláštní pozornost je upřena na aktuální pozici ČR v této platformě. Druhý článek shrnuje dosavadní výsledky programu Horizont 2020 publikované a zveřejněné v platformě Horizon Results Platform, která je klíčovým nástrojem evropské valorizační politiky a jejímž cílem je zajistit šíření a využívání výsledků projektů evropských programů zaměřených na výzkum a inovace. Zkušenosti s vedením projektu Plus Change sdílí v rozhovoru pro ECHO profesorka Julie Mildorfova Leventon z CZECHGLOBE, která má na starosti jeho koordinaci. Další dva projekty koordinované českými institucemi jsou představeny v příspěvku, který monitoruje působení ČR ve výzvách programu Horizont Evropa pro roky 2021–2022 v Klastru 1 – Zdraví. Toto vydání ECHA ještě doplňují krátká úvaha o rozdílech ve výzkumné, vývojové a inovační výkonnosti nových a starých členských zemí EU, která se promítá i do účasti v RP, a analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti.