Technologické centrum Praha

Tematická zpráva „From Foresight for Smart Specialisation Strategies to engagement in EU research programmes, missions and partnerships“

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 27.09.2023 Typ publikace: Studie

Tematická zpráva „From Foresight for Smart Specialisation Strategies to engagement in EU research programmes, missions and partnerships“

Tematická zpráva „From Foresight for Smart Specialisation Strategies to engagement in EU research programmes, missions and partnerships“

Články ke stažení:

Pátá tematická zpráva projektu Mutual Learning Exercise (MLE) on R&I Foresight se věnuje otázkám využití foresightu při tvorbě a realizaci národních strategií inteligentní specializace a posílení role foresightu při sestavování výzkumných a inovačních politik zaměřených na mise.

Zpráva mimo jiné vychází z dvoudenní akce, která se na toto téma konala na jaře tohoto roku
v Technologickém centru Praha. Do diskuze s experty o budoucí roli foresightu při řešení úkolů spojených s tvorbou výzkumných a inovačních politik se zapojili odborníci ze státní správy ČR.


Více informací o sérii workshopů MLE naleznete na stránkách EK zde.