Technologické centrum Praha

Aleš Laciok: Trendy energetického výzkumu v ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 16.08.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Aleš Laciok: Trendy energetického výzkumu v ČR

Aleš Laciok: Trendy energetického výzkumu v ČR

Články ke stažení:

Jak se změnila struktura energetického výzkumu v ČR za posledních 10 let? Je nynější veřejná podpora výzkumu v ČR nastavena optimálně? Může energetická krize ovlivnit výzkum v ČR i celé Evropě a vnímání záměrů a cílů European Green Dealu? Přečtěte si nový rozhovor z dílny Technologického centra Praha s Alešem Laciokem, koordinátorem výzkumu a vývoje ve skupině ČEZ.

A z jakých energetických zdrojů bude ČR čerpat, až se kolem roku 2038 úplně odstaví uhelné elektrárny? Na tyto a další otázky se v magazínu Technologického centra Praha ECHO ptal Aleše Lacioka, koordinátora výzkumu a vývoje ve skupině ČEZ, Daniel Frank.

V souvislosti s energetikou a výzkumem se často hovoří o konceptu nové energetiky. Mohl byste tento pojem osvětlit?

Energetika podstupuje fundamentální transformaci, která má dvě základní osy – a to zelená a digitální transformace. Centrální částí zelené osy je především dekarbonizace, tj. dosažení klimatické neutrality k roku 2050, ale součástí je rovněž snižování dalších negativních environmentálních dopadů, jako jsou emise polutantů typu tuhých znečišťujících látek, snižování kontaminantů ve výpustích do vodotečí atd.

Digitální transformace energetiky je součástí nadstavbového trendu ve všudypřítomném rozšiřování informačních a komunikačních technologií. V energetice se jedná např. o zpracování velkého množství dat např. z diagnostik a monitoringu, vytváření digitálních dvojčat zařízení, nasazení umělé inteligence či virtuální a rozšířené reality, využití komplexních simulačních modelů atd.

A v této zásadní transformaci energetiky bude samozřejmě důležitou roli hrát výzkum a vývoj s následnými inovacemi.

Pokud byste porovnal úroveň (strukturu) energetického výzkumu v ČR před deseti lety a dnes, jak se změnila?

V otázce jsou přítomny 2 aspekty – jednak úroveň, kterou chápu jako kvalitu, která se každopádně zlepšila, a jednak struktura, tj. jeho zacílení a řešené oblasti. A zde samozřejmě dochází k zásadnímu posunu reflektujícímu nastolenou transformaci energetiky. Důraz se přesouvá z témat tradiční energetiky do oblastí, jako jsou digitalizace, chytré sítě – Smart Grids, obnovitelné zdroje energie, např. netradiční zdroje, zdroje s vyšší účinností atd., akumulace energie a další zdroje flexibility či pokročilé jaderné technologie.

Celý článek (původně vydaný v Echo 3/2023) je publikovaný na Vedavyzkum.cz