Technologické centrum Praha

Echo 1-2 / 2020

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 17.03.2020 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 1-2 / 2020

Echo 1-2 / 2020

Soubory:

Články ke stažení:

 • Rozhovor s P. Žákovou o programech přímo řízených EK
 • Vladimír Albrecht: Editorial
 • Naděžda Koníčková: Horizont Evropa – mise a Evropská partnerství
 • Aneta Hlavsová: Horizont Evropa jako přímo řízený program EU
 • Táňa Hálová Perglová: Synergie evropských programů
 • Milena Lojková: Implementační strategie pro program Horizont Evropa
 • Milena Lojková: Předkládání návrhů a hodnocení
 • Jiří Kotouček: Dopady, šíření a využívání výsledků výzkumu, reportování
 • Jiří Kotouček: Modelová grantová dohoda (korporátní přístup, e-AGA, základní změny)
 • Lenka Chvojková: Osobní náklady
 • Aneta Hlavsová: Zjednodušené financování formou pevné částky
 • Milena Lojková: Kontroly a audity
 • Lenka Chvojková: Kulatý stůl k osobním nákladům v projektech účelové podpory VVI
 • Lenka Chvojková: Projektoví a ekonomičtí specialisté vytvořili „Skupinu PES“
 • Daniel Frank: Účast hodnotitelů návrhů projektů v programu H2020
 • Petr Pracna, Martin Škarka: Přehled nástrojů Evropské inovační rady v r. 2020
 • Dokument EK: Rozpočet EU pro budoucnost

 

První dvojčíslo časopisu Echo roku 2020 je věnováno připravovanému rámcovému programu pro výzkum Horizont Evropa (HEU). Naleznete zde v souhrnné podobě aktuální informace týkající se struktury programu, jeho implementační strategie či hodnocení projektů. Obsáhlý příspěvek L. Chvojkové je věnován osobním nákladům v projektech HEU. K současnému programu se vrací článek D. Franka zaměřený na účast hodnotitelů návrhů projektů v programu Horizont 2020.

Obsah čísla - viz detail vydání