Technologické centrum Praha

1 / 2019

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.03.2019 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

1 / 2019

1 / 2019

Soubory:

Články ke stažení:

  • Naďa Koníčková: Podpora bioekonomiky je jednou z evropských priorit
  • Vladimír Albrecht: Editorial
  • Anna Vosečková: Česko uspělo ve výzvách TWINNING a ERA Chairs 2017
  • Daniel Frank: A brief look at the activity of coordinators from EU member countries in SC7 – Secure societies in H2020 and at the quality of RIA and IA proposals submitted by coordinators from member countries in terms of the evaluation process
  • Petr Pracna: Survey of Nano-Bio-Medical Research in the Czech Republic and EU Framework Programs
  • Naděžda Witzanyová: Interview with John Womersley-BREXIT, keep calm and carry on?

První letošní číslo Echa přináší dva rozsáhlé analytické články:  jeden týkající se aktivity koordinátorů z členských zemí EU, kteří předložili návrhy projektů typu RIA a IA do jednokolových výzev tří hlavních částí Společenské výzvy Bezpečnost (SC7 SECURITY), druhý stručně představuje interaktivní nástroj pro vizualizaci spolupráce příjemců národních grantů v oblasti nano- a biomedicíny, informace o partnerech ve společných projektech a detailech jednotlivých projektů. Oba články jsou
v angličtině, stejně jako rozhovor s  ředitelem evropské infrastruktury ESS, který se dotýká brexitu. 

Z  příspěvků v češtině můžeme jmenovat článek o přechodu EU na oběhové hospodářství či o výsledcích výzev TWINNING a ERA Chairs 2017.

(Aby se anglická část časopisu alespoň trochu vizuálně odlišila od české, bude od tohoto čísla tištěna na barevném papíře jako malá "inovace" Echa.)