Technologické centrum Praha

DOPADY

...známe cenu myšlenky

DOPADY

Cílem projektu Dopady je vytvořit a otestovat sadu nástrojů (tool box) pro hodnocení ekonomických dopadů politik a programů účelové podpory podnikového výzkumu a vývoje (VaV) a spolupráce podniků se znalostními institucemi s ohledem na rozdílné zaměření programů/opatření a jejich implementaci, diverzitu podniků a podnikatelských podmínek.

Projekt odpoví na následující základní otázky:

  • Jaké typy podniků získávají přímou (účelovou) podporu VaV;
  • Jaké jsou typy podpořených projektů;
  • Jaká je strategie podniků v oblasti VaV čerpajících přímou podporu VaV;
  • Jaké jsou ekonomické dopady účelové podpory VaV a jaké jsou dopady v závislosti na typu (strategii) podniku;
  • Jak hodnotit ekonomické dopady účelové podpory VaV podnikového sektoru.

Partneři

Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta

Datum zahájení:

01.04.2020

Datum ukončení:

31.12.2022

Zadavatel:

Technologická agentura ČR ( projekt ÉTA)

Manažer:

RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D.