Technologické centrum Praha

Access2EIC

...známe cenu myšlenky

Access2EIC

Access2EIC

Access2EIC navazuje na projekt Access4SMEs, který byl ukončen v srpnu 2019. Jeho cílem je posílit spolupráci národních kontaktních pracovníků v oblastech spadajících do kompetence Evropské rady pro inovace (EIC). Jedná se především o nástroje Pathfinder (NCP pro Budoucí a vznikající technologie – FET) a Accelerator (NCP pro Inovace v malých a středních podnicích a Přístup k rizikovému financování). Podpora je poskytována rovněž žadatelům do Fast Track to Innovation.

Projekt poskytuje národním kontaktním pracovníkům školení formou interaktivních workshopů či webinářů a podporuje jejich účast na mezinárodních konferencích a informačních dnech. Zabývá se rovněž aktivitami mapování inovačního prostředí v regionech zemí EU
s cílem identifikovat problematické oblasti a navrhnout řešení.
Dalším důležitým cílem je tvorba souboru podpůrných nástrojů pro žadatele, které by jim měly usnadnit přípravu projektové žádosti, přípravu na proces hodnocení a realizaci projektu. Projekt rovněž nabízí možnost matchmakingu s potenciálními partnery či investory,
a to především malým a středním podnikům.

Partneři

Projekt je realizován ve spolupráci 15 evropských partnerů, koordinátorem je italská agentura APRE.

Datum zahájení:

01.09.2019

Datum ukončení:

31.08.2021

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

RNDr. Petr Pracna, CSc.