Technologické centrum Praha

Venkov 3.0

...známe cenu myšlenky

Venkov 3.0

Venkov 3.0

Účelem projektu je prozkoumat a zhodnotit podmínky pro uplatnění očekávaných sociotechnických změn. Na tomto základě vytvořit metodická vodítka pro použití konceptu Venkov 3,0 v rozovojových strategiích pro venkovské oblasti s důrazem na poslání místních akčních skupin. Je identifikováno 10 klíčových sil, které promění podobu venkova a vytvoří nové prostředí, kterému říkáme Venkov 3,0. Hlavním výstupem je metodika, která pomůže pozitivnímu využití změn ke zlepšení kvality života venkovských oblastí.

Partneři

Česká zemědělská univerzita - hlavní řešitel
Technologické centrum AV ČR
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Datum zahájení:

01.01.2019

Datum ukončení:

31.12.2020

Zadavatel:

Technologická agentura ČR

Manažer:

doc. RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.