Technologické centrum Praha

Ideal-ist2020

...známe cenu myšlenky

Ideal-ist2020

Ideal-ist2020

Hlavním cílem projektu Ideal-ist2020 je posílit síť národních kontaktů (NCP) v oblasti LEIT ICT v rámci programu Horizont 2020, a to podporou nadnárodní spolupráce sítě. Prostřednictvím projektu budou dosaženy kvalitnější a profesionálnější služby NCP po celé Evropě a zjednoduší se tak přístup k informacím o výzvách. Aktivity zahrnují tréninky a semináře pro vybrané cílové skupiny, poskytování služeb žadatelům v podobě pre/full-proposal checks, podpora budování konsorcií prostřednictvím organizování partnerských burz a osobních setkání, výměna zkušeností a sdílení „best practises“.
Zvláštní důraz je kladen na pomoc méně zkušeným NCP z členských států (MS- Member States) a přidružených zemí
(AC-Associated Countries), a to zpřístupněním know-how, které je již známo v jiných zemích, a aplikováním efektivním způsobem v lokálních podmínkách. Ideal-ist2020 navazuje na ukončený projekt Ideal-ist2018.

Partneři

Projekt řeší 35 partnerů

Datum zahájení:

01.01.2019

Datum ukončení:

30.04.2021

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Lenka Švejcarová