Technologické centrum Praha

CARE4BIO

...známe cenu myšlenky

CARE4BIO

CARE4BIO

Projekt CARE4BIO představuje mezinárodní síť národních kontaktů (NCPs) pro Klastr 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) programu Horizont Evropa (HE).
Cílem projektu je vylepšit kvalitu služeb NCP, snížit bariéry pro žadatele zejména v méně aktivních členských státech a informovat evropskou výzkumnou komunitu o synergiích napříč programem HE. Členové CARE4BIO organizují v rámci projektu školení, výukové kurzy, partnerská setkání, připravují průvodce a další materiály.

Partneři

Konsorcium tvoří síť 26 partnerů, včetně partnerů z EU-13 a přidružených zemí.

Datum zahájení:

01.06.2022

Datum ukončení:

31.12.2027

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Mgr. Jana Čejková