Technologické centrum Praha

Health-NCP-Net 3.0

...známe cenu myšlenky

Health-NCP-Net 3.0

Health-NCP-Net 3.0

Projekt Health-NCP-Net 3.0 (HNN 3.0) představuje mezinárodní síť národních kontaktů pro klastr 1 (Zdraví) programu Horizont Evropa. Cílem projektu je sjednotit úroveň národních kontaktních míst. Projekt se zaměřuje na odstraňování bariér pro podávání projektů ze strany předkladatelů
z Widening zemí
(mezi kterými je i ČR).
Plánované aktivity mají též zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných národními kontakty a zvyšovat komplementaritu a efektivitu podpory poskytované sítí HNN 3.0 a dalšími relevantními sítěmi z oblasti zdraví. 

Partneři

Konsorcium tvoří 16 partnerů, koordinátorem je italská agentura APRE (Agency for the Promotion of European Research).

Datum zahájení:

01.06.2022

Datum ukončení:

31.05.2029

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

RNDr. Monika Vrajová, Ph.D.

Odkaz: