Technologické centrum Praha

BISON3T

...známe cenu myšlenky

BISON3T

BISON3T

BISON3T realizuje aktivity mezinárodní sítě na podporu podnikání a inovací Enterprise Europe Network (EEN) v České republice.
Služby sítě EEN, která má dnes zastoupení ve více než 60 zemích světa, jsou zacílené primárně na malé a střední podniky.
Mezi hlavní služby sítě patří poskytování obchodních a legislativních informací o možnostech inovativního podnikání v EU, pomoc při vyhledání mezinárodních obchodních kontaktů a partnerů, asistenci při transferu technologií a organizační pomoc při spolupráci podniků a výzkumných organizací v inovačním výzkumu a vývoji, především v mezinárodních programech.
Síť podporuje rozvoj inovačního potenciálu firem, poskytuje projektové a finanční poradenství a konzultace v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Nově se síť zaměřuje také na podporu digitalizace, udržitelnosti a odolnosti firem s cílem podporovat konkurenceschopnost a lepší pozici českých firem v mezi- národním kontextu. Je zdůrazňován osobní přístup ke klientům a poskytování služeb „šitých na míru“ podle specifických potřeb a požadavků konkrétní firmy.

Partneři

Na projektu se podílí konsorcium šesti regionálních institucí, koordinovaných Technologickým centrem Praha, které svou působností pokrývají celé území ČR.
Partnery jsou: Centrum pro regionální rozvoj ČR, BIC Plzeň, JIC, Regionální hospodářská komora Brno, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Datum zahájení:

01.01.2022

Datum ukončení:

30.06.2025

Zadavatel:

Evropská komise, MPO

Manažer:

Ing. Petr Hladík, Ph.D.

Odkaz:

orp.tc.cz