Technologické centrum Praha

4TECH

...známe cenu myšlenky

4TECH

4TECH

Projekt zkoumá význam digitální infrastruktury a k ní vázané technologie a současně se zaměřuje na změnu hodnot, postojů ve vztahu k technologiím, jež pandemie podnítila, a modifikovala tak proměnu společenských hodnot s širšími dopady na použití technologií, kterými v tomto projektu jsou:

  • Zdravotní péče se zaměřením na telemedicínu
  • Inovace ve vzdělávání, zejména distanční formy výuky
  • Digitalizace a cloudy-inovativní formy práce z domova, e-commerce, význam virtuálního prostoru pro umělecké performace
  • Aditivní výroba-mobilizace 3D tisku pro vytváření potřebných věcí (ochranných pomůcek)

Projekt staví na znalostech, které se uplatnily ve společnosti v souvislosti s opatřeními proti pandemii COVID-19 a na zkušenostech aktérů, kteří využili nové technologie. Cíle zdůrazňují aspekt zvýšení odolnosti společnosti (s důrazem na venkovské oblasti)
v případech podobných krizových situací.

Partneři

Česká zemědělská univerzita

Datum zahájení:

01.09.2020

Datum ukončení:

31.07.2022

Zadavatel:

Technologická agentura ČR

Manažer:

doc. RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Odkaz:

www.strast.cz