Technologické centrum Praha

DigiS

...známe cenu myšlenky

DigiS

DigiS

Cílem mezinárodního projektu DigiS (Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies) je harmonizace a rozvoj vzdělávání v oblasti programování a řízení dronů a programování virtuální reality s ohledem na potřebu trhu práce a důrazem na podporu odborného vzdělávání.
Projekt usiluje o definování profesních profilů programátor a operátor dronů a programátor a vývojář virtuální reality, které stále nejsou součástí národních kvalifikačních systémů. Požadované digitální dovednosti nejsou dosud vyučovány v mnoha evropských zemích, ačkoliv se tyto profese prolínají do mnoha oborů a pro evropskou ekonomiku představují do budoucna velký potenciál.
V pilotní fázi bude vytvořen vzdělávací modul, který bude vyhodnocen a následně bude podpořena integrace modulu do učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy veřejných i soukromých poskytovatelů vzdělávání na národní i evropské úrovni. TC spolupracuje na nadefinování výše uvedených profesních profilů a vytvoření vzdělávacího modulu.

Partneři

Konsorcium je tvořeno 11 partnery z pěti zemí pod koordinací Hospodářské komory ČR.

Erasmus+_cz.jpg

Datum zahájení:

01.01.2021

Datum ukončení:

31.12.2023

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Petr Hladik, Ph.D.