Technologické centrum Praha

SiSnet3

...známe cenu myšlenky

SiSnet3

SiSnet3

Projekt SiS.net 3 je zaměřen na podporu sítě národních kontaktů v oblasti Věda se společností a pro společnost Horizontu 2020 (SwafS). Hlavním smyslem této oblasti je hledat cesty, jak lépe zprostředkovat informace
o výzkumu pro celou společnost a jak usnadnit dialog mezi vědecko-výzkumným prostředím a veřejností.
Projekt SiS.net 3 navazuje na předchozí projekty SiS.net a je spravován 15 členným konsorciem, jehož součástí je i Technologické centrum AV ČR. SiS.net 3 vytváří prostor pro aktivní spolupráci jednotlivých národních kontaktů SwafS. Pořádá pro ně semináře, jak poskytovat kvalitní konzultace aktérům SwafS, a školí je o hlavních tématech programu SwafS, kterými jsou vzdělávání a komunikace v oblasti vědy, vědecké kariéry a zapojení veřejnosti, etika výzkumu, otevřená věda a genderová rovnost.

 

Partneři

Projekt řeší 15 partnerů, koordinátorem je The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Island

Datum zahájení:

01.03.2019

Datum ukončení:

28.02.2021

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Mgr. Klára Černá