Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

...známe cenu myšlenky

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

26.04.2019

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Soubory:

Odborný seminář pořádaný tradičně ve spolupráci s Českým statistickým úřadem se
v letošním roce zaměřil na statistické údaje a datové přehledy z oblasti nových technologií a infrastruktur.

První blok zahájil Michal Pazour (TC AV ČR) představením datové infrastruktury pro analýzy výzkumu, vývoje a inovací RISIS2. Technologické centrum je partnerem projektu, který má za úkol rozšířit databázi evropských projektů o národní výzkumné projekty v nových členských státech (EU-13).  Statistické údaje z financování výzkumu a vývoje za posledních deset let prezentoval Martin Mana (ČSÚ). V příspěvku se věnoval také segmentu lidských zdrojů v oblasti VaV a dostupným statistikám za vybrané technologické oblasti. Živou diskuzi uvedlo vystoupení Vlastimila Růžičky (TC AV ČR) na téma investic do infrastruktur veřejných vysokých škol  z OP VaVpI a vlivu těchto investic na produktivitu v základním
a aplikovaném výzkumu těchto institucí.

V druhém bloku vystoupil Václav Sojka (ČSÚ) s přehledem využívání nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje soukromými podniky v České republice a zahraniči. Závěr semináře patřil jednomu z nejdynamičtěji se rozvíjejícímu odvětví VaV z pohledu mezinárodní spolupráce. Příspěvek "Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji umělé inteligence", připravili Zdeněk Kučera a Tomáš Vondrák (TC AV ČR).  

Všechny prezentace jsou uloženy jako přílohy níže.

Více fotografií naleznete v naší Fotogalerii zde.

 VaVaI s ČSÚ_TC_2019_05.jpg  VaVaI s ČSÚ_TC_2019_7.jpg  VaVaI s ČSÚ_TC_2019_6.jpg
 VaVaI s ČSÚ_TC_2019_9.jpg  VaVaI s ČSÚ_TC_2019_11.jpg  VaVaI s ČSÚ_TC_2019_12.jpg