Technologické centrum Praha

Umíme čelit deepfake podvodům?

...známe cenu myšlenky

Umíme čelit deepfake podvodům?

09.07.2024

Umíme čelit deepfake podvodům?

Problematice deepfake videí nebo zvukových nahrávek se česká věda a výzkum věnuje jen okrajově a systematická podpora výzkumu problematiky deepfake v Česku chybí, jak ukazují výsledky studie Technologického centra Praha (TC Praha). 
V iniciativě TC Spotlight posuzují analytické týmy z Oddělení strategických studií TC Praha aktuální technologicko-společenská témata z pohledu jejich zastoupení v české vědě a výzkumu. První zkoumanou oblastí se stal syntetický multimediální obsah. V českém Rejstříku informací o výsledcích (RIV) se téma deepfake objevilo pouze u osmi výsledků, z toho jen tři byly recenzované odborné články. Momentálně probíhají čtyři velké mezinárodní výzkumné projekty v rámci programu Horizont Evropa zaměřené na deepfake, avšak žádný z nich nezahrnuje účast českých vědců. Podle dat z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací nebyly z veřejných zdrojů
v Česku do konce roku 2023 podpořeny žádné výzkumné projekty zaměřené na toto téma. 

Více naleznete v tiskové zprávě.

TC Spotlight infografika.png