Technologické centrum Praha

Služba "IP Booster" pro evropské univerzity a veřejné výzkumné instituce

...známe cenu myšlenky

Služba "IP Booster" pro evropské univerzity a veřejné výzkumné instituce

22.02.2019

Služba "IP Booster" pro evropské univerzity a veřejné výzkumné instituce

Evropská komise spustila novou bezplatnou službu s názvem "IP Booster", jejímž cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti duševního vlastnictví (IP). Služba je pro evropské univerzity a veřejné výzkumné instituce, které chtějí využít výsledků výzkumu.

K službám, které poskytují experti prostřednictvím služby IP Booster, patří např. vybudování strategií na ochranu duševního vlastnictví organizací či určení typu a stupně IP ochrany potřebného pro konkrétní subjekt.
Do služby je nutné se registrovat tzv. účastnickým identifikačním kódem (PIC - Participant Identification Code).  Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete využít náš e-learningový program viz tento odkaz.

První výzva k předkládání žádostí pro službu IP Booster  je otevřena od 6. února 2019 s termínem pro předkládání žádostí do
6. března 2019.

Vše o IP Booster službě naleznete zde.