Technologické centrum Praha

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

...známe cenu myšlenky

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18. 6. 2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“.

Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě.

Na podporu splnění tohoto cíle vyhlašuje program Horizont Evropa specifické výzvy na předkládání projektů, do kterých se může zapojit široké spektrum zainteresovaných subjektů. Uzávěrka aktuálně otevřené výzvy je 8. října 2024.

Ve výzvách bude mj. podpořeno ustavení tzv. živých laboratoří (Living Labs), které představují sítě míst pro experimentování v reálném prostředí. Výzva počítá též s podporou tzv. majáků (lighthouse), tedy míst určených pro demonstrace inovačních řešení a výsledků výzkumu, které přispívají ke zdraví půdy. 

Koncept živých laboratoří a majáků představil za projekt NATI00NS (financovaný z programu Horizont Evropa) profesor Rafal Wawer z Ústavu pro půdní vědy a rostlinnou produkci v polském Pulawy. Prof. Luboš Borůvka z České zemědělské univerzity se věnoval dlouhodobým pokusům
v oblasti půdy či Chytré krajině Centra pro vodu, půdu a krajinu při ČZU.  Dr. Martin Mistr
z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy se zaměřil na demonstrační farmy v ČR. Naďa Koníčková představila služby, které TC Praha poskytuje potenciálním žadatelům o projekty evropských misí.

Workshop se uskutečnil hybridní formou. Akci online sledovalo na 25 zájemců, na místě bylo kolem 20 účastníků.

NAT100NS.jpg