Technologické centrum Praha

Nové Ergo č. 1/ 2024

...známe cenu myšlenky

Nové Ergo č. 1/ 2024

17.05.2024

Nové Ergo č. 1/ 2024

"Přinášíme vám nové vydání Erga zaměřené na transfer znalostí a komercializaci výsledků veřejného výzkumu a vývoje. Toto téma je evergreenem výzkumné a inovační politiky nejen v Česku, ale ve většině vyspělých zemí, které se snaží zefektivnit přenos výsledků výzkumu a vývoje do inovací v podnicích, ale i ve veřejné správě. Koncem minulého roku byla dokončena pilotní studie, jež se snaží zachytit stav a dynamiku komercializace výsledků vznikajících ve výzkumných organizacích v Česku. Tato studie je svého druhu unikátní, a přestože nepostihuje všechny výzkumné organizace (za což je některými kritizována), přináší zajímavý vhled do prostředí pro komercializaci ve veřejném výzkumu. Kromě samotných údajů o různých formách a objemu komercializace poukázala minimálně na následující dva významné aspekty současného prostředí pro komercializaci a transfer znalostí ve výzkumných organizacích. Prvním je omezená dostupnost, roztříštěnost a nekonzistentnost dat o různých způsobech komercializace výsledků dosažených ve výzkumných organizacích. Druhý důležitý poznatek se týká ochoty výzkumných organizací poskytovat informace o komercializaci výsledků výzkumu. Oba tyto poznatky směřují k jednomu doporučení, kterým je zavedení jednotného systému pro sběr dat o komercializaci výsledků vznikajících ve výzkumných organizacích." Michal Pazour, editorial

Číslo si můžete přečíst zde.