Technologické centrum Praha

Ergo, roč. 19, č. 1 - květen 2024

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 17.05.2024 Typ publikace: Ergo ISSN: ISSN: 1802-2170

Ergo, roč. 19, č. 1 - květen 2024

Ergo, roč. 19, č. 1 - květen 2024

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

"Přinášíme vám nové vydání Erga zaměřené na transfer znalostí a komercializaci výsledků veřejného výzkumu a vývoje. Toto téma je evergreenem výzkumné a inovační politiky nejen v Česku, ale ve většině vyspělých zemí, které se snaží zefektivnit přenos výsledků výzkumu a vývoje do inovací v podnicích, ale i ve veřejné správě. Koncem minulého roku byla dokončena pilotní studie, jež se snaží zachytit stav a dynamiku komercializace výsledků vznikajících ve výzkumných organizacích v Česku. Tato studie je svého druhu unikátní, a přestože nepostihuje všechny výzkumné organizace (za což je některými kritizována), přináší zajímavý vhled do prostředí pro komercializaci ve veřejném výzkumu. Kromě samotných údajů o různých formách a objemu komercializace poukázala minimálně na následující dva významné aspekty současného prostředí pro komercializaci a transfer znalostí ve výzkumných organizacích. Prvním je omezená dostupnost, roztříštěnost a nekonzistentnost dat o různých způsobech komercializace výsledků dosažených ve výzkumných organizacích. Druhý důležitý poznatek se týká ochoty výzkumných organizací poskytovat informace o komercializaci výsledků výzkumu. Oba tyto poznatky směřují k jednomu doporučení, kterým je zavedení jednotného systému pro sběr dat o komercializaci výsledků vznikajících ve výzkumných organizacích." Michal Pazour, editorial

  • Vlastimil Růžička: Centra transferu technologií: dopady dotací ze strukturálních fondů a programů TA ČR
  • Vlastimil Růžička, Zdeněk Kučera: Patentová aktivita v ČR – mezinárodní porovnání