Technologické centrum Praha

Účastnili jsme se projektu s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+

...známe cenu myšlenky

Účastnili jsme se projektu s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+

28.03.2024

Účastnili jsme se projektu s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+

Technologické centrum Praha vydalo ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR". TC Praha bylo přizváno do autorského týmu celého šetření díky expertům z oddělení strategických studií, kteří se dlouhodobě věnují také oblasti participativních metod a jejich vyhodnocování. Cílem veřejné konzultace bylo podpořit vznik odborné a politické shody na tom, jaké změny ve veřejné správě jsou nutné pro podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků v ČR. 

Platforma Partnerství pro vzdělávání 2030+ informovala o závěrečné zprávě na svém webu a v newsletteru.

Informujeme o tom v naší sekci Napsali o nás.