Technologické centrum Praha

Závěrečná zpráva z veřejné konzultace

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 28.03.2024 Zdroj: Partnerství pro vzdělávání 2030+

Závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Závěrečná zpráva z veřejné konzultace

Technologické centrum Praha vydalo ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ Vyhodnocení veřejné konzultace dokumentu „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR". Závěrečná zpráva shrnuje a interpretuje výsledky veřejné konzultace změny v oblasti školské správy, jak uvádíme i v tiskové zprávě. Analyzuje 14 000 dílčích odpovědí - zdrojová data k nim jsou dostupná zde. Veřejná konzultace proběhla ve dvou kolech od září do prosince 2023. V prvním kole se zapojilo více než 300 nezávislých expertů včetně šesti členů autorského týmu Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ve druhém kole svá odborná stanoviska k němu zaujalo 67 organizací, včetně třinácti velkých střešních organizací. Záznam online konference, kde byly výsledky obou kol zveřejněny, je k dispozici na youtube.