Technologické centrum Praha

Budoucnost práce a etické důsledky pro společnost

...známe cenu myšlenky

Budoucnost práce a etické důsledky pro společnost

18.01.2019

Budoucnost práce a etické důsledky pro společnost

Etická skupina pro otázky vědy a nových technologií (The European Group on Ethics in Science and New Technologies – EGE), nezávislý poradní orgán Evropské komise, zveřejnila dokument s názvem: „Future of Work, Future of Society“.
Jedná se o stanovisko k současným změnám, jemuž čelí trh práce a jejich etické důsledky pro jednotlivce a společnost. Zpráva se zaobírá oblastmi prací, které ovlivňuje umělá inteligence, a to od nového způsobu práce typu zakázková ekonomika (gig economy), až po použití inteligentních nástrojů
a dat pro nábor a sledování pracovníků.
Zpráva shrnuje, že digitální technologie vytvářejí hodnotu a přinášejí zisk z efektivity. Upozorňuje však na rostoucí nerovnost, nové formy práce přinášející neomezenou flexibilitu a bohatství, ale i nestálost.

EGE tak vyzývá členské státy, aby zvážily formu poskytnutí sociálního zabezpečení mimo formální dohody o zaměstnanosti, a aby uplatňovali fiskální politiku, která podporuje růst a snižuje nerovnost
v oblasti příjmů. Tedy bohatství vytvořené v důsledku technologií a automatizace.

Více informací naleznete zde. Celá zpráva je dostupná zde.