Technologické centrum Praha

Uskutečnil se 21. ročník konference CZEDER

...známe cenu myšlenky

Uskutečnil se 21. ročník konference CZEDER

28.02.2024

Technologické centrum Praha ve spolupráci s MŠMT uspořádalo 27. února 2024 tradiční konferenci České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2024). 

Konferenci zahájil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller.

Dopolední sekce byla zaměřena na ohlédnutí za první polovinou programu Horizont Evropa a na jeho strategický výhled očima zástupkyně EK Joanny Drake. Cíle a zaměření Společného výzkumného centra JRC představila Saala Saastamoinen. Aktivity, které umožní plně využít potenciál České republiky v mezinárodní výzkumné spolupráci, osvětlila Lucie Núňez Tayupanta z MŠMT. Sekci doplnila panelová diskuse zástupců
AV ČR, MŠMT, Úřadu vlády a Konference rektorů.

Během odpolední sekce zástupce EK i řečníci v návazném panelu představili a zhodnotili vybrané nové nástroje v oblasti implementace programu Horizont Evropa. 

Konferenci navštívilo přes 150 účastníků, kteří pozitivně hodnotili i posterovou sekci s příklady úspěšných českých koordinátorů nebo účastníků projektů Horizont Evropa.

Na webových stránkách konference je možnost zhlédnout posterovou sekci.

Výběr fotografií najdete v Galerii (foto © R. Volfík) - odkaz je k dispozici ve spodní části obrázku. Záznam konference je dostupný na YouTube kanále TC Praha a krátké promo-video.

Tisková zpráva zde. 

Prezentace z konference:

Salla Saastamoinen

Lucie Núňez Tayupanta

Daniel Frank

Ulrich Genschel 

Konferenci CZEDER 2024 zmínil v článku také nezávislý portál EURACTIV.cz