Technologické centrum Praha

Nové dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví pro MSP v roce 2024

...známe cenu myšlenky

Nové dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví pro MSP v roce 2024

12.02.2024 Autor: V. Suchý

Nové dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví pro MSP v roce 2024

Koncem roku 2023 jsme vás informovali, že i letos bude možné využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME Fund). Pro rok 2024 byl program rozšířen, aby umožňoval nejen kompenzaci podstatné části nákladů spojených
s registrací duševního vlastnictví, ale i pokrytí dalších nákladů spojených s přípravou vlastních registračních přihlášek a s vymáháním souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.

Konkrétně program poskytuje dotační podporu pokrývající 50 – 75 % nákladů na registraci ochranných známek a průmyslových vzorů (designů) na národní, regionální i celoevropské úrovni. Nově bude možné z tohoto programu získat dotaci také na náklady spojené s registrací obou výše zmíněných forem duševního vlastnictví i v dalších mimoevropských státech. Program firmám dále umožňuje získat dotaci pokrývající 75 % nákladů na průzkum před podáním, i na vlastní podání a udělení patentových přihlášek na národní i celoevropské úrovni. Nově nabídne i dotaci na 75 % nákladů za přihlášení nových rostlinných odrůd v EU. Program umožňuje firmám získat dotační podporu na specializované služby spojené s expertní analýzou duševního vlastnictví přímo ve firmách (tzv. IP Scan, před-diagnostická služba IP) a nově i na poradenské služby spojené s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví (tzv. IP Scan Enforcement).

Při využívání všech výše zmíněných dotací z programu Fond pro MSP bude, stejně jako v minulých letech, platit stále stejné základní pravidlo: žadatelé (představitelé malých a středních firem) se do programu musejí nejprve formálně zaregistrovat a následně vyčkat na rozhodnutí poskytovatele o udělení požadované dotace. Poté mohou přistoupit k registraci zvolených forem svého duševního vlastnictví, uhradit s tím související náklady a následně si mohou zpětně zažádat o refundaci těchto nákladů z prostředků Fondu pro MSP.

Bližší informace o dotačním programu Fond pro MSP, o jednotlivých výše zmíněných formách dotační podpory a bližší postup žádosti o dotace jsou uvedeny na stránkách EUIPO nebo ÚPV.

V případě dotazů kontaktujte: Václav Suchý, suchy@tc.cz