Technologické centrum Praha

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

...známe cenu myšlenky

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

26.01.2024

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

Soubory:

Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat.

Zatímco struktura a obsah workshopů se výrazněji nemění, přijímací řízení na workshopy dozná v letošním roce několika podstatných úprav.

  • Expertní skupina na podporu žadatelů o granty ERC se z důvodu omezených kapacit nově soustředí výlučně na mladší generaci vědců. Okruh účastníků tak bude omezen pouze na žadatele o granty ERC Starting a ERC Consolidator. Výjimečně budou moci být přijati také žadatelé o granty ERC Synergy, kteří z hlediska profesního věku (tj. doby od obhajoby Ph.D. titulu) spadají do dvou výše uvedených kategorií.

  • Příjem žadatelů bude postaven na principu „first come, first served“. Z tohoto důvodu vyzýváme zájemce k včasné přípravě požadovaných materiálů. Registrace na workshopy se otevře 11. března 2024 ve 12:00 hod. (poledne). Nejzazší termín pro online registraci a zaslání podpůrných materiálů bude stanoven na 14. dubna 2024. Při naplnění kapacity (vč. seznamu náhradníků), bude registrace uzavřena (což může nastat i před konečným datem 14. dubna 2024).

Pro účast bude stejně jako v uplynulých letech nezbytné vyplnit online přihlášku a následně zaslat e-mailem název a abstrakt připravovaného projektu, CV a tzv. track record žadatele/žadatelky ve formě a délce odpovídající Pracovnímu programu ERC 2024.

Pro přijetí na workshopy bude rozhodující datum a čas doručení úplných materiálů.

Workshopy proběhnou podle standardizovaného harmonogramu v květnu, červnu a září 2024.
První z workshopů se uskuteční ve dnech:

15. května 2024 – Life Sciences (LS)

16. května 2024 – Physical Sciences and Engineering (PE)

17. května 2024 – Social Sciences and Humanities (SH)

Všechny workshopy budou pořádány online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina.

Podrobné pokyny pro zájemce o účast na workshopech naleznete v přiloženém souboru.