Technologické centrum Praha

Komu patří vynálezy vytvořené firemními zaměstnanci?

...známe cenu myšlenky

Komu patří vynálezy vytvořené firemními zaměstnanci?

04.12.2023

Komu patří vynálezy vytvořené firemními zaměstnanci?

Autorství (původcovství) vynálezu nemusí vždy nutně znamenat, že práva k tomuto vynálezu automaticky náleží jeho tvůrci. Ve firmách je například obvyklé, že práva k vynálezům, které vytvořili firemní zaměstnanci, patří těmto firmám. V praxi však mohou nastávat i složitější situace, jež hrozí potenciálními komplikacemi nebo dokonce soudními spory o vytvořené duševní vlastnictví.

V novém materiálu z produkce Evropského IP Helpdesku je stručně a srozumitelně vysvětleno, jaký je praktický rozdíl mezi vynálezectvím, autorstvím a vlastnictvím nehmotných statků, komu a za jakých okolností náleží práva k tzv. zaměstnaneckým vynálezům (i k dalším autorským dílům) a jak případným sporům o související práva předcházet. Kompletní publikaci naleznete zde.

Pro více informací kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz.