Technologické centrum Praha

EU IP Helpdesk - Vynálezectví, autorství a vlastnictví

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 04.12.2023 Typ publikace: Ostatní

EU IP Helpdesk - Vynálezectví, autorství a vlastnictví

EU IP Helpdesk - Vynálezectví, autorství a vlastnictví

Soubory:

Články ke stažení:

Jaký je rozdíl mezi duševním vlastnictvím (Intellectual Property, IP) a původcovstvím vynálezu, či autorstvím výsledků tvůrčí činnosti si mnoho lidí plete, nebo někdy jejich odlišnou podstatu prostě nevnímá. Povědomost o tom, jak tato práva řádně spravovat, je nicméně zásadní, protože pokud se tak děje nesprávným způsobem, může to způsobovat oslabení práv, jež se k danému duševnímu vlastnictví pojí, nebo zvyšovat riziko vzniku právních sporů.

Tento přehled základních skutečností si klade za cíl koncepty vlastnictví, vynálezectví a autorství ujasnit. Materiál vysvětluje jejich rozdílné charakteristiky a přibližuje i způsoby, jak s těmito pojmy a souvisejícími právy správně nakládat, aby každý, kdo je zapojen do procesu tvorby nehmotných statků, byl schopen je správně rozlišit a mohl se tak vyvarovat závažných problémů.