Technologické centrum Praha

Síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network oslavila 15 let

...známe cenu myšlenky

Síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network oslavila 15 let

29.11.2023

U příležitosti 15letého výročí založení největší mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) a 30letého výročí vzniku jednotného evropského trhu uspořádalo dne 27. 11. Technologické centrum Praha společně s partnery konferenci v hotelu Clarion v Praze. Konference byla koncipována jako poděkování partnerům, jejichž dlouhodobá podpora a spolupráce umožňuje dosahovat významných pozitivních výsledků klientských firem. Konference, na které se sešlo na 90 posluchačů, byla také příležitostí k setkání a výměně zkušeností všech zúčastněných - podnikatelů, zástupců státních institucí a organizací rozvoje podnikání.

 

Program konference byl rozdělen do několika bloků. V každém z nich jeden ze zástupců českého konsorcia EEN představil stěžejní služby, na které se zaměřuje. Velký důraz byl také kladen na trendy v moderním podnikání, a to především v oblastech digitalizace, udržitelnosti a odolnosti. Součástí jednotlivých bloků bylo také vystoupení zástupců firem, kteří sdíleli své úspěšné příběhy na jednotném evropském trhu a seznámili posluchače s momenty v jejich podnikání, ve kterých jim pomohly služby sítě EEN. O své zkušenosti se podělily firmy Stabilplastik, Futtec, Workswell, agriKomp Bohemia, SmartGuide, EUROPE´s Rail States Representatives Group ČR, Softech, Amitia, MoraviaLab, Recuair, Industry Cluster 4.0 a CleverMaps.
 

Jednou z velmi úspěšných firem byla výše zmíněná firma Stabilplastik, která vyrábí přepravní palety výhradně ze 100% recyklovaného plastového odpadu a její provoz je postaven na principech udržitelnosti. S pomocí expertů ze sítě EEN se jí podařilo najít strategického partnera v Dánsku a následně i ve Švédsku. Úspěch této firmy je natolik inspirativní, že 17. listopadu 2023 získala prestižní ocenění Enterprise Europe Network Award 2023 v kategorii „Inspirativní klientská cesta.“

Na závěr akce se posluchači dozvěděli, jak vytvořit zajímavé synergie s jinými sítěmi. Jiří Janošec z Technologického centra Praha představil síť ADMA TranS4MErs, která má za cíl podpořit transformaci malých a středních výrobních firem v moderní podniky, jež budou schopné řešit ekologické, digitální a společenské výzvy.